Deze site is onderdeel van de site handigerwonen.nl

Handigerwonen.nl is de website waarop kenbaar wordt gemaakt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het zogeheten opplusssen van woningen.

Dit opplussen houdt in het aanpassen van woningen voor veelal senioren zodanig dat men langer thuis kan blijven wonen.

De overheid draait de kraan voor het vergoeden van voorzieningen steeds verder dicht, en heeft een dusdanig ontmoedigingsbeleid voor ouderen om te verhuizen naar speciale woonvoorzieningen.

Ouderen worden hierdoor gedwongen om langer thuis te blijven wonen. Hierbij ondersteund door familie, mantelzorgers en eventueel wat technische en bouwkundige aanpassingen